Razab.ro

Magazin

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Clientii razab.ro transmit anumite date personale, iar acestea sunt utilizate pentru a putea desfasurarea activitatea comericala in conditii optime si in siguranta. Protejarea datelor cu caracter personal ale clientilor si pastrarea acestora in siguranta este una din preocuparile importante ale societatii
Politica de confidentialitate descrisa in prezenul document este adresata tutuor utilizatorilor site-ului astfel incat acestia sa fie informati si sa poata decide in cunostinta de cauza asupra modului in care datele lor personale care sunt colectate prin intermediul acestuia sunt utilizate. Prin date personale se inteleg atat datele cu caracter nepersonal cat si datele cu caracter personal (informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice,economice, culturale sau sociale).


Colectarea informatiilor

Informatiile sunt colectate EXCLUSIV in scopul derularii activitatii comerciale desfasurata de societatea FAMSTIVI SRL prin intermediul saitului razab.ro, in conditii de deplina siguranta, pentru prelucrarea lor in vederea imbunatatirii serviciilor oferite clientilor nostri.

Stocarea informatiilor

Informatiile colectate in derularea activitatii comerciale si in relatiile cu tertii sunt stocate in conditii de siguranta fiind luate masuri pentru protejarea datelor referitoare la utilizatori, impotriva accesului neautorizat, a prelucrarii, dezvaluirii catre terti, alterarii sau distrugerii. Aceste masuri constau in parolarea lor si restrictionarea accesului numai pe baza de parola si numai pentru acele persoane care trebuie sa aiba acces pentru a-si indeplini obligatiile curente de serviciu, securizarea si controlul accesului la mediile de stocare, etc. Aceste masuri sunt actualizate ori de cate ori este necesar.


Dezvaluirea informatiilor

FAMSTIVI SRL nu va dezvalui date personale catre terti daca utilizatorul a optat pentru a nu fi dezvaluite fie la momentul creerii contului, fie ulterior, in scris, printr-o cerere scrisa, datata si semnata trimisa prin posta sau prin posta electronica la adresele indicate la Date de contact. In situatii legate de verificarea autenticitatii unei plati online sau pentru prevenirea sau identificarea fraudelor, precum si in situatiile prevazute de legislatia in vigoare aceste date personale vor fi dezvaluite sub conditia folosirii lor numai pentru scopurile mai sus mentionate.
In plus fata de cele mentionate mai sus, in functie de optiunea dumneavoastra exprimata in momentul inregistrarii pe site sau ulterior, FAMSTIVI SRL poate dezvalui aceste date catre terti. Datele dezvaluite pot fi: date de identificare ale dumneavoastra si/sau date referitoare la tranzactiile efectuate prin intermediul site-ului.

Utilizarea datelor

Datele vor fi utilizate in scopul derularii activitatii comerciale şi pot fi comunicate/dezvaluite si partenerilor noştri (in principal companii de curierat sau bancare): companii in numele cărora sau în colaborare cu care se fac încasări, comercializări de produse, alte servicii; parteneri prin intermediul sau împreună cu care se ofera serviciile/produsele respective.

Tertii catre care se pot dezvalui date

FAMSTIVI SRL poate dezvalui datele personale catre terti cum ar fi: organizatii guvernamentale; companii in numele carora sau in colaborare cu care se fac incasari, comercializari de produse, alte servicii; parteneri prin intermediul sau impreuna cu care se ofera serviciile/produsele respective; parteneri in colaborare cu care operatorul ofera noi servicii/produse., etc.

Refuzul de a accepta ca datele personale sa fie dezvaluite sau prelucrate

Clientii nostri pot refuza ca datele lor personale sa fie dezvaluite sau prelucrate fie la momentul completarii colectarii datelor fie ulterior printr-o cerere scrisa . Acest refuz afecteaza modul in care este furnizat serviciul dar nu afecteaza in niciun fel costul serviciului si nu atrage nici un fel de efect secundar.

Incetarea prelucrarii datelor personale
FAMSTIVI SRL va inceta in mod gratuit, automat si de indata utilizarea datelor referitoare la persoana respectiva, la cererea scrisa a acesteia.

REGISTRUL

Datele dvs. personale vor fi folosite pentru a vă sprijini experiența pe acest site web, pentru a gestiona accesul la contul dvs. și pentru alte scopuri descrise în politică de confidențialitate.